návrat na úvodní stranu - www.skolachlumin.cz

 


 
 

Základní škola a mateřská škola Chlumín, okres Mělník,
příspěvková organizace


adresa: Chlumín 8, 277 43 Chlumín
telefon: 315 683 888

ředitelka Mgr. Radka Franková: telefon: 777 628 072
e-mail: info@skolachlumin.cz

IČ: 750 348 59
IZO: 108 029 638
identifikátor: 650 061 802

zřizovatel:

Obec Chlumín. Chlumín 44, 277 43
http://www.obecchlumin.cz
kontakt: tel: 315 685 051

 
 
Aktuální informace
   
  18.6.2020
Rozhodnutí o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte ve školní družině na školní rok 2020-2021
   
  17.6.2020
Oznámení - červen 2020 v MŠ Chlumín

Ředitelka ZŠ a MŠ Chlumín oznamuje všem rodičům, kteří mají svoje dítě zapsané v MŠ Chlumín,
že ve dnech od 22. 6. do 30. 6. 2020 budou v MŠ přítomny učitelky v době od 8 h do 13 h.
Tato výzva se týká všech, kteří si chtějí v MŠ vyzvednout osobní věci dětí a dále nově zapsaných dětí, jejichž rodiče se mohou přijít dohodnout na platbách a jiných organizačních záležitostech spojených s nástupem dětí do MŠ Chlumín v září 2020.
   
  9.6.2020
ZŠ Chlumín - ukončení školního roku 2019/2020.
   
  4.6.2020
Informace o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ Chlumín pro školní rok 2020/2021.
   
  18.5.2020
Dopis pro rodiče a děti z MŠ Chlumín.
   
  5.5.2020
Otevření ZŠ Chlumín 25. 5. 2020

Provoz ZŠ a MŠ Chlumín, příspěvková organizace od 25. 5. 2020.pdf
Příloha_čestné_prohlášení otevření školy 25. 5. 2020.pdf
   
  24.4.2020
Zpráva pro rodiče dětí z MŠ Chlumín

Každý pracovní den od 8,00 do 12,00 si můžete v MŠ vyzvednout osobní věci vašich dětí (oblečení, boty atd.).
Vstup do MŠ vám umožní ředitelka školy. Zvoňte na zvonky u vstupu do ZŠ nebo na telefonní číslo 777 628 072 - Mgr. Radka Franková
   
  24.4.2020
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR bude i nadále MŠ Chlumín uzavřena.

S otevřením MŠ Chlumín počítáme od začátku nového školního roku, to je od 1. 9. 2020.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!
Mgr. Radka Franková, ředitelka ZŠ a MŠ Chlumín,
Miroslav Priatka, starosta obce Chlumín
   
  6.4.2020
Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 - nemusíte chodit k dětskému lékaři!

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo dne 3. 4. 2020 pokyny k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021.
Doložení řádného očkování dítěte
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce                               Datum
   
  31.3.2020
Informace k organizaci zápisu do MŠ Chlumín pro školní rok 2020/2021

Dokumenty ke stažení:
Organizace zápisu do MŠ Chlumín 2020-2021.pdf
Kritéria přijetí do MŠ Chlumín pro školní rok 2020-2021.pdf
Žádost o přijetí do MŠ Chlumín.jpg
Přihláška dítěte.jpg
Přihláška ke stravování.jpg
Potvrzení o řádném očkování.jpg
   
  19.3.2020
Informace k organizaci zápisu do 1. třídy ZŠ Chlumín pro školní rok 2020/2021

Dokumenty ke stažení:
Zápis do 1. třídy 2020-2021
Žádost o přijetí dítěte k základnímu školnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
   
  18.3.2020
Informace o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v době uzavření z důvodu šíření koronaviru COVID-19
   
  11.3.2020
UZAVŘENÍ MŠ CHLUMÍN - rozhodnutí zřizovatele

Oznamujeme vám, že od 12. 3. 2020 bude do odvolání uzavřena MŠ Chlumín z důvodu zamezení šíření virového onemocnění COVID - 19. Každý všední den si rodiče mohou v budově ZŠ Chlumín v době od 8 h do 12 h vyzvednout Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku školy.
Děkujeme za pochopení.
   
  28.1.2020
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ CHLUMÍN

ZŠ a MŠ Chlumín pořádá ve středu 15. 4. 2020 od 14,00 do 16,30 hodin zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.
Žádáme rodiče předškolních dětí, aby si k zápisu přinesli svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na nové prvňáčky!
   
  13.1.2020
Školní řád_platný od 13.1.2020.
   
  8.12..2019
Fotogalerie:
Školní družina listopad 2019
   
  20.11.2019
V neděli 15. 12. 2019 pořádá ZŠ Chlumín tradiční vánoční koncert v kostele sv. Maří Magdaleny v Chlumíně.
Koncert bude zahájen v 15,00. Horký čaj a vánoční mošt bude pro všechny zdarma.

Srdečně vás zveme na slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Akce se bude konat 30. 11. 2019 na chlumínské návsi od 16,00.
Uvidíte vystoupení žáků 1. - 5. třídy ZŠ Chlumín. Bude připraveno skvělé občerstvení!
   
  7.11.2019
Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se bude v chlumínské hasičárně konat vzpomínková akce
ku příležitosti 30. výročí od sametové revoluce. Začátek akce bude v 17 h.

Program:
1. Promítání filmů „Příběhy bezpráví“ z cyklu Měsíce filmu na školách od společnosti Člověk v tísni.
2. Výstava plakátů z období sametové revoluce.
3. Beseda s pamětníky.
4. Občerstvení pro všechny zdarma.
5. Lampionový průvod obcí přibližně od 18,30 h.
Pořadatelé: ZŠ Chlumín a SDH Chlumín.
   
  2.9.2019
Školní řád ZŠ Chlumín, platnost od 1.9.2019Školní řád MŠ Chlumín, platnost od 1. 9. 2019.
Provozní řád MŠ platný od 2. 9. 2019.
   
  27.6.2019
Rozhodnutí o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte ve školní družině na školní rok 2019-2020
Směrnice č. 15 s účinností od 1.9.2019.
   
  26.5.2019
Informace o úplatě za MŠ pro školní rok 2019_2020.
   


 

 

Základní škola a mateřská škola Chlumín, příspěvková organizace,  okres Mělník, Chlumín 8, 277 43 Chlumín
telefon: 315 683 888, e-mail:  info@skolachlumin.cz