návrat na úvodní stranu - www.skolachlumin.cz

Základní škola a mateřská škola Chlumín, okres Mělník,
příspěvková organizace


adresa: Chlumín 8, 277 43 Chlumín
telefon: 315 683 888

ředitelka Mgr. Radka Franková: telefon: 777 628 072
e-mail: info@skolachlumin.cz

IČ: 750 348 59
IZO: 108 029 638
identifikátor: 650 061 802

zřizovatel:
Obec Chlumín. Chlumín 44, 277 43
kontakt: tel: 315 685 051
http://www.obecchlumin.cz

 

 

Základní škola Chlumín

18.6.2020
Rozhodnutí o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte ve školní družině na školní rok 2020-2021

5.5.2020

Otevření ZŠ Chlumín 25. 5. 2020
Provoz ZŠ a MŠ Chlumín, příspěvková organizace od 25. 5. 2020.pdf
Příloha_čestné_prohlášení otevření školy 25. 5. 2020.pdf


19.3.2020

Informace k organizaci zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021

Dokumenty ke stažení:
Zápis do 1. třídy 2020-2021
Žádost o přijetí dítěte k základnímu školnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky

 
 • Škola rodinného typu – klidné prostředí,vlídný přístup k dětem,individuální práce s dětmi,dobré soužití mladších a starších dětí.
 • Škola s dobrými výsledky ve vzdělávání dětí – děti bez problémů přecházejí na 2. stupeň základních škol a do osmiletého gymnázia.
 • Škola s kvalifikovanými pedagogy s dlouholetou praxí.
 • Škola s nízkými poplatky za školné.

ZŠ má 4 třídy.

Třídní učitelé ZŠ

 • 1. třída - Mgr. Věra Hloušková
 • 2. třída a 3. třída - Mgr. Gabriela Nápravníková
 • 4. třída -  Margita Klemanová
 • 5. třída -  Mgr. Radka Franková

Netřídní učitelé ZŠ
Mgr. Ivana Justová
Veronika Doušová

Asistenti pedagoga
Jana Králová
Lucie Hloušková

Školní družina

Provoz ŠD:  
ranní družina 7,00 – 8,00
                         odpolední družina 12,00 – 16,30


Vychovatelky ve ŠD

 • 1. Oddělení - Jitka Koppová (vedoucí vychovatelka)
 • 2. Oddělení - Marie Fričová
 • ranní družina Mgr. Gabriela Nápravníková

Školnice ZŠ
Věra Krumlovská


Nabízíme vzdělávání dětí od MŠ až do 5. ročníku ZŠ:
               · výuku anglického jazyka
               · práci na počítači
               · hru na zobcovou flétnu
               · míčové hry
               · pohybové hry
               · šikovné ruce
               · zdravotnický kroužek
               · návštěvy divadelních a jiných představeních
               · exkurze do Prahy – památky,muzea
               · plavecký výcvik
               · zapojování dětí do soutěží – matematické, zdravotnické, dopravní, pěvecké, výtvarné, sportovní
               · školy v přírodě
               · školní výlety
               · pořádání slavností, výstav, besídek pro veřejnost
               · možnost pohybu na školní zahradě o přestávkách
               · systematickou výchovu ke zdravému životnímu stylu a vztahu k životnímu prostředí

Rozpočet školy

Důležité dokumenty

Výroční zprávy

 

 
 

Základní škola a mateřská škola Chlumín, příspěvková organizace,  okres Mělník, Chlumín 8, 277 43 Chlumín
telefon: 315 683 888, e-mail: info@skolachlumin.cz