návrat na úvodní stranu - www.skolachlumin.cz

Základní škola a mateřská škola Chlumín, okres Mělník,
příspěvková organizace


adresa: Chlumín 8, 277 43 Chlumín
telefon: 315 683 888

ředitelka Mgr. Radka Franková: telefon: 777 628 072
e-mail: info@skolachlumin.cz

IČ: 750 348 59
IZO: 108 029 638
identifikátor: 650 061 802

zřizovatel:
Obec Chlumín. Chlumín 44, 277 43
kontakt: tel: 315 685 051

 

 

Základní škola Chlumín
 • Škola rodinného typu – klidné prostředí,vlídný přístup k dětem,individuální práce s dětmi,dobré soužití mladších a starších dětí.
 • Škola s dobrými výsledky ve vzdělávání dětí – děti bez problémů přecházejí na 2. stupeň základních škol a do osmiletého gymnázia.
 • Škola s kvalifikovanými pedagogy s dlouholetou praxí.
 • Škola s nízkými poplatky za školné.

ZŠ má 4 třídy.

 • 1. třída - 12 žáků, tř. učitelka Mgr. Gabriela Nápravníková
 • 2. třída - 12 žáků, tř. učitelka Mgr. Věra Hloušková
 • 3. třída - 13 žáků, tř. učitelka Margita Klemanová
 • 4. třída – 23 žáci - 2 ročníky (4. a 5.), tř. učitelka Mgr. Radka Franková
 • Netřídní učitel: Adam Steinz
   

Školní družina má 1 oddělení: celkem 30 žáků
Vychovatelky: Mgr. Gabriela Nápravníková, Radka Veselá a Marta Ježková.


Nabízíme vzdělávání dětí od MŠ až do 5. ročníku ZŠ:
               · výuku anglického jazyka
               · práci na počítači
               · hru na zobcovou flétnu
               · míčové hry
               · pohybové hry
               · šikovné ruce
               · zdravotnický kroužek
               · návštěvy divadelních a jiných představeních
               · exkurze do Prahy – památky,muzea
               · plavecký výcvik
               · zapojování dětí do soutěží – matematické, zdravotnické, dopravní, pěvecké, výtvarné, sportovní
               · školy v přírodě
               · školní výlety
               · pořádání slavností, výstav, besídek pro veřejnost
               · možnost pohybu na školní zahradě o přestávkách
               · systematickou výchovu ke zdravému životnímu stylu a vztahu k životnímu prostředí

Rozpočet školy

Důležité dokumenty

Výroční zprávy

 

 

Základní škola a mateřská škola Chlumín, příspěvková organizace,  okres Mělník, Chlumín 8, 277 43 Chlumín
telefon: 315 683 888, e-mail: info@skolachlumin.cz