návrat na úvodní stranu - www.skolachlumin.cz

 

 
 
 

ZŠ a MŠ Chlumín, příspěvková organizace

ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2020/2021

POKYNY PRO RODIČE

1. Termín podání žádosti o přijetí do 1. třídy zůstává stejný – to je 15. 4. 2020

2. Žádosti o přijetí je nutné podat bez osobní přítomnosti dětí i rodičů.

3. Způsoby podání žádosti:

         - do datové schránky školy - phtma5h

         - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

         - poštou

         - osobní podání – to je do poštovní schránky, která je umístěna u vstupu do MŠ Chlumín

4. K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

5. Formuláře k zápisu i odkladu jsou ke stažení zde.

6. ZŠ Chlumín má dostatečnou kapacitu, proto nebude docházet k tomu, že bychom nemohli z kapacitních důvodů přijmout žáka do 1. třídy. To znamená, že přijímáme děti i z jiných obcí.

7. Dotazy k zápisu – Mgr. Radka Franková, ředitelka školy 777 628 072

 

V Chlumíně 19. 3. 2020

 Za organizaci:

Mgr. Radka Franková, ředitelka školy, v. r.

 


 

 

Základní škola a mateřská škola Chlumín, příspěvková organizace,  okres Mělník, Chlumín 8, 277 43 Chlumín
telefon: 315 683 888, e-mail:  info@skolachlumin.cz